Dikten utan namn.

I mitt ögonblick av tystnad finns inget att vara, i mitt ögonblick av lugn finns allt i denna stund.
Det är mitt minne som fängslat alla känslor som jag hållit inne.
I ett ögonblick av smärtans kvävda skri, i ett andetags sista riv.
Dess skugga som vunnit alla strider.
I mitt ögonblick av önskan, i mitt sista steg mot slutet.
Där finns inget som kallas fruktan, inget som kallas hat.
Name;
Remember me?
Mail/e-post; (it wont be publicized)

Website;

Message;
©opyright Casowa Photography 2009-2012
2009
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Bildbloggar Fotobloggar bloggar Fotobloggar Fotobloggar


   


I was created to create, it’s as simple as that. I create in more ways than one and now it’s time for you to see the world through my eyes – or rather, through the lens of my camera.
Welcome to my blog that I shall fill with my memories from each day that passes by.

   


Follow on Bloglovin


         Digital exposures
     Analog exposures
     Time to see      Amanda Berglund
     Melody pearl
     Nevnarien
     Emma (Hagelstorm) Eriksson
     Inside reflection
     Lina Foto
     Linda Sundell
     Nicolinaslillaskrivbok
     Kreativlink
     Implode
     6x6 life
     Behind the water heater
     I was a whirlwind
     Devils 6th day